Tích điểm là tính năng hỗ trợ bạn tạo ra các chương trình để khuyến khích khách hàng mua hàng nhiều hơn và gắn bó hơn với cửa hàng. Thông qua việc tặng điểm thưởng hoặc chiết khấu cho khách hàng khi khách hàng đạt tích điểm theo cơ cấu sau:

  • Thanh toán bằng điểm: Khách có thể sử dụng số điểm tích lũy được để thanh toán khi mua hàng.